#4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Astrofysiske observationer; variable stjerner, exo-planeter, asteroide perioder, fotometri, spektografi osv. Alle typer af astrofysiske observationer og metoder. Både kamera- og visuelle observationer.
Fortæl om dine observationer, stil spørgsmål om et emne og generel diskution om astrofysiske observationer
Besvar
Brugeravatar
KimLang
.
.
Reactions:
Indlæg: 305
Tilmeldt: 11 dec 2017, 17:57

#1 #4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Indlæg af KimLang » 18 maj 2020, 00:33

Afsnit 4 Med en kendt variabel er der ikke langt til standard magnituder

Godt halvvejs gennem de forskellige processer og med skal-opgaverne løst, følger her en lille nem opgave, nemlig at bestemme standard V magnituden for en kendt variabel.
AAVSO TZ Aur Finding Chart.png
AAVSO TZ Aur Finding Chart.png (83.18 KiB) Vist 340 gange
Har et sæt billeder af RR Lyrae stjernen TZ Aur og efter reduktion skal de beregnede standardmagnituder sammenlignes med tabelværdier for sammenligningsstjernerne omkring TZ Aur.

Forberedelse: udvælgelse af apertur størrelser

AAVSO TZ Aur comp stars magnitude and B-V.png
AAVSO TZ Aur comp stars magnitude and B-V.png (58.64 KiB) Vist 340 gange
Indlæser et c-filter billede og måler instrument intensitet for at checke for mætning.
TZ Aur comps målt Imax.PNG
TZ Aur comps målt Imax.PNG (23.56 KiB) Vist 340 gange
Apertur størrelser valg af.png
Apertur størrelser valg af.png (25.49 KiB) Vist 340 gange
Ender med at vælge 11/11/5/8 og opnår SNR=599 for ’109’ og 150 for stjerne ’133’

Udmåling

Planen er at måle target og comps i tre billeder optaget uden filter (svarer til clear-filter).
Åbner det første billede og laver et AutoMatch.

Starter guiden Photometry Wizard>Differential Photometry>
Clear_all_observations_question.png
Clear_all_observations_question.png (16.01 KiB) Vist 340 gange
Klikker Yes

Der følger nogle forms som genopfrisker hvordan processen skal udføres:
Wizard_DiffPhot_Info_Form#1.png
Wizard_DiffPhot_Info_Form#1.png (26.93 KiB) Vist 340 gange
Åbner det første billede.
Wizard_DiffPhot_Info_Form#2.png
Wizard_DiffPhot_Info_Form#2.png (21.71 KiB) Vist 340 gange
Wizard_DiffPhot_for_Measurements_Form.png
Wizard_DiffPhot_for_Measurements_Form.png (19.95 KiB) Vist 340 gange
En form til stjernernes målte positioner er tom til at starte med.

TZ_Aur_First_image_positions_registred.png
TZ_Aur_First_image_positions_registred.png (592.22 KiB) Vist 340 gange
Efter endt registrering af positioner ser formen sådan ud og lidt senere vises stjernerne med nummer på billedet.

Herefter skal billede nr. to udmåles. Det kan virke fjollet hvis man kun har tre billeder, men proceduren er den samme for 2, 9 eller 500 billeder. Der er dog en enkelt lille detalje som er værd at huske på. Af hensyn til gruppering af billeder i filtre så skal billede nr.1 være det kronologisk første og billede nr.2 være kronologisk det sidste. Herved kan man få udmålt sine billeder i rækkefølgen BVRBVRBVR… i stedet for BBBVVVRRR. Skulle der komme en usynlig cirrus sky forbi er det ikke nogen katastrofe for resultaterne hvis rækkefølgen er BVRBVRBVR, men det kan det blive med rækkefølgen BBBVVVRRR!
Nu skal hele sættet af billeder udmåles.
TZ_Aur_Select_all_images_Form.png
TZ_Aur_Select_all_images_Form.png (79.68 KiB) Vist 340 gange
Jeg snyder lidt her, fordi jeg har faktisk billeder af feltet i BV og R, og udmåler dem alle nu jeg alligevel har fat i mappen. I dette afsnit skal det kun handle om de tre billeder jeg har optaget i NF1x1 (*NF’ for NoFilter til forskel hvis jeg havde haft et glasfilter som clear).
Confirm_Sort_files_by_DATE_(YES)_or_Name_(NO).png
Confirm_Sort_files_by_DATE_(YES)_or_Name_(NO).png (14.66 KiB) Vist 340 gange
Klikker Yes

Dobbelt-klikker på første billede på listen for at åbne det.
TZ_Aur_grouping_and_measuring_all_images.png
TZ_Aur_grouping_and_measuring_all_images.png (29.05 KiB) Vist 340 gange
Husk at sætte korrekt filter, første billede er C (clear). Skift indstilling for filter i takt med billeder i forskellige filtre indlæses. Hvis filtervalg er blevet skrevet i FITS headeren bliver man glad for Read Filter valgmuligheden! Gruppe skal sættes til 1 og Mod = 3 fordi der er 3 billeder i hvert filter.
Inkrement skal være for Index mod X.

Ved klik på Accept skrives målingerne til en fil og næste billede åbnes med aperturer placeret omkring target og comps. Sidder aperturerne ikke perfekt så klikker man blot en gang på ankerstjernen og så flyttes alle aperturer på plads på en gang. Er man tilfreds med placeringen, klikker man på Accept.
Når sidste billede er udmålt, klikkes Close og man kan via menuen Photometry vælge Save observatations…
Gemmer observationer som 200419_TZ_Aur_AAVSO_BVR_C_TargetComps_#3.OBS

Indlæse transforms og ekstinktionskoefficienter og manuelt taste B, V og (B-V) for comps

I det følgende lader jeg som om jeg kun udmålte billederne i clear. For at transformere min instrument magnituder i clear til V filter skal jeg bruge mine transforms fra afsnit 2 og ekstinktionskoefficienter fra afsnit 3:
Reduction_Values_displaying_B_V_R_and_C-transforms_Hidden_(B-V_and_ekstinction).png
Reduction_Values_displaying_B_V_R_and_C-transforms_Hidden_(B-V_and_ekstinction).png (88.41 KiB) Vist 340 gange
Transforms i B, V, R og C samt hidden transform TBV. Ekstinktionskoefficienter k'B, k'V, k'R og k'C

Target farveindeks CI varierer da TZ Aur er en RR Lyrae stjerne. Spektralklassen for TZ Aur varierer mellem A9 og F6 og ved opslag i en tabel finder man at det varer til 0,25≤(B-V)≤0,44.
Middelfarveindeks er derfor cirka (B-V)~0,35.
TZ_Aur_Reduction_Values_setting_CI_for_variable.png
TZ_Aur_Reduction_Values_setting_CI_for_variable.png (12.17 KiB) Vist 340 gange
Sætter Target CI=0,35.

Fra AAVSO's datablad skal man manuelt indtaste V og B-V for comps den første gang. Husk man kan lave backup af Reduction Values hvis får lyst til at besøge TZ Aur en anden gang.
TZ_Aur_Reduction_Values_setting_B-V_for_comps.png
TZ_Aur_Reduction_Values_setting_B-V_for_comps.png (21.72 KiB) Vist 340 gange
I Reduction Values form, fane ’Color Index’, skal farveindeks B-V indtastes manuelt fra AAVSO’s datablad på TZ Aur. Man skal huske at holde samme rækkefølge på comps og target, som under udmålingen.
TZ_Aur_manual_input_of_V_and_B_magnitudes.PNG
TZ_Aur_manual_input_of_V_and_B_magnitudes.PNG (54.45 KiB) Vist 340 gange
Taster manuelt V og B, hvor B beregnes simpelt ved B = V + (B-V).
Gemmer transforms som 200419_TZ_Aur_AAVSO_BVR_C_Comps_CI_og_BVStd_#3.PRR

Først bestemmes comps V magnitude ved transformation af c-filter målingerne

Ikke flere manuelle indtastninger, nu skal der reduceres!
Reduction_Method_Comps_Standard_Mags.png
Reduction_Method_Comps_Standard_Mags.png (7.4 KiB) Vist 340 gange
Sæt ’Comps Standard Mags’ og vælg ’Clear’. Klik ’Reduce'.
TZ_Aur_Reduction_Values_c_to_V_calculated.png
TZ_Aur_Reduction_Values_c_to_V_calculated.png (23.19 KiB) Vist 340 gange
Resultat af reduktionen. Sammenlign kolonne ’C’ med standard ’V’. Forskellen er maksimalt 0,04 mag.


Med tre billeder i c-filter kan der laves tre reduktion af C til standard V og derfor kan også middelværdi og standardafvigelse beregnes. Resultaterne er sammenfattet i en lille tabel som PhotoRed skriver:
TZ_Aur_c_to_V_calculated_mean_and_StdAfv.png
TZ_Aur_c_to_V_calculated_mean_and_StdAfv.png (4.1 KiB) Vist 340 gange
Middelværdi og standardafvigelse for hver comp.


Bemærk at standardafvigelserne er meget mindre end forskellen mellem middelværdi og tabelværdi for hver enkelt stjerne. En computer regner lydigt og samvittighedsløst på alle tal den får! Beregningerne forholder sig ikke om jeg placerede aperturer perfekt, eller valgte aperturernes størrelse rigtigt!

Herefter bestemmes Standard magnitude i V for TZ Aur

Vælg radio knap ’Target Standard Mags’ og klik ’Reduce’.
TZ_Aur_Reduction_Method_Target_Standard_Mags_#2.png
TZ_Aur_Reduction_Method_Target_Standard_Mags_#2.png (7.82 KiB) Vist 340 gange

Der laves straks to diagrammer:
TZ_Aur_Reduction_Plot_C_magnitudes_for_Target.png
TZ_Aur_Reduction_Plot_C_magnitudes_for_Target.png (47.39 KiB) Vist 340 gange
De tre målinger i c-filter ligger diagonalt og deres måleusikkerhedsintervaller overlapper ikke. Så noget er ikke helt som det burde være. Det kan skyldes cirrus, teleskopet kører ind bag kuplen eller find selv på flere forklaringer!
TZ_Aur_Reduction_Table_with_C_magnitudes_for_Target.png
TZ_Aur_Reduction_Table_with_C_magnitudes_for_Target.png (13.36 KiB) Vist 340 gange
Lille tabel med de endelige resultater standard V magnitude for TZ Aur denne nat.

Reduktionen for TZ Aur kort opsummeret

For en kendt variabel som TZ Aur findes der AAVSO kort med V magnituder og farveindeks B-V. Den slags variable kan man observere mange af på en nat når først man har transforms og bestemt natlig ekstinktion og nulpunkt.
  • • Tre billeder i clear filter er nok.
    • I Reduction Values form skal sammenligningsstjernernes standard V og B-V indtastes.
    • Et bud på target B-V skal indtastes.
    • Først reduceres alle comp c-filter observationer til standard V
    • Til sidst reduceres alle target c-filter observationer til standard V


Hermed er 3 af de 5 processer for absolut fotometri med Canopus/PhotoRed præsenteret.
Slide_Fotometriske_processer.PNG
Slide_Fotometriske_processer.PNG (748.52 KiB) Vist 340 gange
Hvis man er så heldig at opdage en ukendt variabel stjerne, så skal der findes egnede sammenligningsstjerner og deres farveindeks og standard magnituder må man selv tilvejebringe. Jeg vil illustrere processen med sættet af billeder af TZ Aur og det bliver hermed muligt at sammenligne med AAVSO tabelværdier - i al fald for B og V filter.
I oktober 2019 optog jeg et sæt BVR og C-billeder af Rudi’s variable IRAS 19597+2258 som ikke er blevet udmålt endnu. Det kunne være et interessant projekt at starte op på efter et Canopus/PhotoRed kursus. Så skal vi være flere til at afprøve teknikkerne! - ikke også?
Fra marts 2019 optog jeg også et sæt BVR og C-billeder af den variable som Torben Taustrup og Flemming Ovesen har fundet i M1 - den skal også have en tur.
Med venlig hilsen Kim Lang, Klokkerholm observatoriet.

14" F/4,5 Newton carbon fiber OTA med 3" Feather Touch Focuser, 3" Wynne-Riccardi correktor, Moravian G2-3200 og EFW-2S-12 på Mesu-200 montering og Siderial Techonogy Servo II controller ... og en forbløffende mængde andre astro-dimser!
Brugeravatar
Jens_Jacobsen
.
.
Reactions:
Indlæg: 1330
Tilmeldt: 10 dec 2017, 12:53
Geografisk sted: Egeskov

#2 Re: #4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Indlæg af Jens_Jacobsen » 01 jun 2020, 21:59

For at lave en "trykprøve" vil jeg lave en "måling" på en kendt stjerne i det ene felt NSV7883. AAVSO har fine søgekort, og der er også V og B-V på stjernerne.

Men det vil ikke rigtigt lykkedes... Der er noget der mangler i Kim's gennemgang? Hmmm- skal lige prøve igen i morgen eller overmorgen...
mvh
Jens
Brugeravatar
KimLang
.
.
Reactions:
Indlæg: 305
Tilmeldt: 11 dec 2017, 17:57

#3 Re: #4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Indlæg af KimLang » 01 jun 2020, 23:59

Rolig nu. Det kunne jo være jeg kunne hjælpe ... i stedet for at blive brugt som skydeskive.
Med venlig hilsen Kim Lang, Klokkerholm observatoriet.

14" F/4,5 Newton carbon fiber OTA med 3" Feather Touch Focuser, 3" Wynne-Riccardi correktor, Moravian G2-3200 og EFW-2S-12 på Mesu-200 montering og Siderial Techonogy Servo II controller ... og en forbløffende mængde andre astro-dimser!
Brugeravatar
Jens_Jacobsen
.
.
Reactions:
Indlæg: 1330
Tilmeldt: 10 dec 2017, 12:53
Geografisk sted: Egeskov

#4 Re: #4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Indlæg af Jens_Jacobsen » 02 jun 2020, 19:36

Ingen skydeskive med mindre man kan kalde et selvmål for et pletskud 8-) Jeg er meget taknemmelig for dit online kursus, og kunne godt tænke mig om man kunne trækket det ud i en PDF. At gemme de enkelte indlæg som Jpeg's er ikke synderligt godt. Men måske kan Rudi hjælpe..

Igår var bare mit bøvl med at få Canopus til at makke ret.
Jeg kan ikke huske hvordan man kommer fra dette:
image.png
image.png (115.42 KiB) Vist 221 gange
til dette:
image.png
image.png (1.34 MiB) Vist 221 gange
Mine forsøg i går aftes resulterede i en stjerne med gule ringe (target) og så to stjerner med røde ringe, ikke med numre..

Desuden er jeg i tvivl om hvordan jeg skal indlæse koefficienterne, men det var også sent i går..
mvh
Jens
Brugeravatar
KimLang
.
.
Reactions:
Indlæg: 305
Tilmeldt: 11 dec 2017, 17:57

#5 Re: #4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Indlæg af KimLang » 02 jun 2020, 20:24

Hej Jens.
Sender de 5 afsnit som pdf i en PM.
Dit startbillede dukker op når du går ind i menuen Photometry Wizard>Differential photometry>
Ja, hvis du huskede at klikke 'Save' da transforms var blevet bestemt OG derpå gik ind i menuen Photometry> og valgte Backup current transforms...> og gemte en *PRR fil, så skal du genindlæse filen med dine transforms.
Du kan kontrollere at det er de rigtige værdier ved at vælge Photometry>Transform values> (eller genvejen ctrl+t) og se værdierne.

Hvis jeg må kommentere på dine transform diagrammer, mener jeg at kan huske at i C til V transform havde du 4 ekstremt røde stjerner med. De så ud til at trække regressionslinjen noget ned af.
Noget du kan prøve er at genindlæse filen med observationerne og genberegne transforms. Dernæst så vælge den metode der hedder 'Transforms Error' og klikke 'Reduce'.
Så får du et plot hvor regressionslinjen er trukket fra data - ligesom et O-C plot - som funktion af farveindeks.

Mvh Kim
Med venlig hilsen Kim Lang, Klokkerholm observatoriet.

14" F/4,5 Newton carbon fiber OTA med 3" Feather Touch Focuser, 3" Wynne-Riccardi correktor, Moravian G2-3200 og EFW-2S-12 på Mesu-200 montering og Siderial Techonogy Servo II controller ... og en forbløffende mængde andre astro-dimser!
Brugeravatar
KimLang
.
.
Reactions:
Indlæg: 305
Tilmeldt: 11 dec 2017, 17:57

#6 Re: #4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Indlæg af KimLang » 02 jun 2020, 20:32

Oh, ja, det med de røde ringe. Det er kun under udmåling af det første billede. Det kronologisk sidste billede der er de 5 comps blot nummereret, og uden røde cirkler. får at flytte alle numrene på plads, hvis ikke de allerede står rigtigt, så bruges ctrl+klik på comp#1. Så rykker alle numrene på plads og centroid X- og Y bliver skrevet i tabellen.
Med venlig hilsen Kim Lang, Klokkerholm observatoriet.

14" F/4,5 Newton carbon fiber OTA med 3" Feather Touch Focuser, 3" Wynne-Riccardi correktor, Moravian G2-3200 og EFW-2S-12 på Mesu-200 montering og Siderial Techonogy Servo II controller ... og en forbløffende mængde andre astro-dimser!
Brugeravatar
Rudi
.
.
Reactions:
Indlæg: 4031
Tilmeldt: 26 nov 2017, 21:43
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

#7 Re: #4 Absolut fotometri med MPO Canopus/PhotoRed

Indlæg af Rudi » 03 jun 2020, 06:21

Jens_Jacobsen skrev:
02 jun 2020, 19:36
Jeg er meget taknemmelig for dit online kursus, og kunne godt tænke mig om man kunne trækket det ud i en PDF. At gemme de enkelte indlæg som Jpeg's er ikke synderligt godt. Men måske kan Rudi hjælpe..
Der er jo en "udskriv emne" (print preview) funktion i phpBB, se denne tråd: viewtopic.php?f=50&t=1500&p=9959&hilit=udskriv#p9959
Hvis du vælger "udskriv emne" og så udskriver til pdf i stedet for papir, så har du en fin pdf version.
Jeg kan nok godt relativt let tweake denne funktion til at udskrive hele tråden, hvis der er behov for dette?
/Rudi

Sky-Watcher 8" f/3.9 Quattro + Sky-Watcher Aplanatic Corrector, ZWO ASI 1600 MM Pro + ZWO 8 pos Filter Wheel, ZWO Focuser, Sky-Watcher NEQ6 Pro
Besvar

Hvem er online

Brugere der viser dette forum: Ingen og 1 gæst